Do menstruační chýše odcházejí ženy na čtyři až pět dní při menstruaci. Velmi se liší důvody, které vědci popisují pro tuto separaci. Je žena při menstruaci nečistá, nebo si odchází žena odpočinout? Může mít pro ženu nějaký přínos?

Menstruační chýše je místo, kam ženy odcházejí při menstruaci. Zůstávají tam zhruba čtyři až pět dní. Znaly ji mnohé Indiánské kmeny v severní i jižní Americe, dále v Africe, Indii a Polynésii. K čemu byla? Na tuto otázku se pokoušeli odpovědět vědci v různých dobách.

Vysvětlení existence menstruační chýše se liší

Když antropologové - muži - na začátku minulého století cestovali do prostředí cizích kultur, objevili menstruační chýši. Podle popisu to bylo zvláštní místo, kam odcházely ženy při menstruaci, aby byly separovány od společnosti. Jen mezi řádky člověk mohl hádat, že je to kvůli nečisté krvi.

Když začaly na stejná místa v sedmdesátých letech odjíždět vysokoškolsky vzdělané ženy, jejich vysvětlení se podstatné lišila. Menstruační chýše je báječná! Ženy tam odházejí proto, aby odpočívaly.

Dlužno dodat, že muži již z podstaty menstruace, neměli do menstruační chýše přístup. Tito vědci také často vycházeli z židovsko-křesťanské tradice, která menstruující ženu v jistém smyslu označuje za nečistou. Neměli tedy důvod hledat jiné odpovědi.

Zato zkušenost žen vědkyň byla jiná. Mohly se do menstruační chýše podívat a prožít, co se tam děje. Mohly si s místními ženami o menstruační chýši popovídat a zjistit více. A také je pravděpodobné, že otázka menstruační chýše byla pro ženy zajímavější než pro muže.

Co vědkyně zjistily v menstruační chýši?

Výzkumnice konečně mohly zjistit, jak to v menstruační chýši chodí. Nejen, že je žena odchodem do menstruační chýše separována od komunity, ale také od všech povinností, které souvisejí s prací v domácnosti. Některé zprávy podrobně popisují, co se na různých koncích světa v menstruačních chýších děje.

Jakmile do menstruační chýše žena odejde, podle země z jaké pochází, bude:

odpočívat
modlit se za blaho národa
zpívat písně
tančit
sdílet ženské příběhy
sdílet ženské starosti

Zajímavé je i to, že po celou dobu, kterou menstruující žena tráví v chýši, se jiné ženy starají o domácnost a rodinu a nosí do menstruační chýše stravu. Menstruující žena byla zbavena všech domácích povinností. Ty jí dokonce byly zakázány.

Vždy, když o menstruační chýši mluvím na seminářích, se většina žen usmívá. Pokyvují hlavou. Najednou je každé ženě jasné, o co tady kráčí. Každý měsíc mít čtyři dny svobody a odpočinku od těch jinak nikdy nekončících povinností. Čtyři dny pro sebe samotnou, odpočinek a regeneraci.

Pro všechny ženy, s nimiž jsem o menstruační chýši mluvila, byl tento koncept inspirativní. Čtyři dny naprosté svobody být sama se sebou, uspořádat si myšlenky, načerpat energii na celý měsíc. Kromě toho moci v uzavřeném intimním kruhu posdílet svoje starosti, bolesti, strachy. Osobně bych byla za takovou menstruační chýši vděčná.

Menstruační chýše mě inspirovala

Z idey menstruační chýše jsem si vzala to, že jsem si zavedla menstruační dovolenou (mají ji například v Japonsku či Polynésii). Nepracuji, odpočívám, dopřávám si koupele, čtu inspirativní knihy, koukám z okna, jen tak se procházím. Zpívám si písně (takové, které považuji za posvátné) a vůbec všelijak oslavuji.

Teprve v těhotenství a prvních měsících po porodu jsem pochopila, jak mi menstruace, či spíše menstruační chýše chybí. Něměla jsem pravidelně naordinovaný odpočinek. Život se stal šňůrou perel z jednotlivých dnů a najednou nepřicházely ty dny pro posvátno, duchovní smíření, pro sebe samotnou.

Možná jsou dnešní ženy se sebou tolik nespokojené, protože nemají kdy a kde čerpat. Spočinout. Nechat plavat domácnost, práci i děti. Za ty čtyři dny v měsíci se jim totiž nic závažného nestane. Děti nezvlčí, i když jim tatínek kupuje hamburgery, v kariéře je nikdo nestihne předběhnout, a domácnost se uklidí i za ty čtyři dny.

Co si tedy z menstruační chýše vzít?

  • nechat si na období menstruace více odpočinku
  • rekapitulovat uplynulý měsíc za pomoci kruhového kalendáře ženských cyklů
  • soustředit se na uvědomění svých hodnot, vizí a přání
  • velké změny či náročnější aktivity plánovat na období mimo menstruaci
  • seznámit s konceptem menstruační chýše co nejvíce žen

Ať už je pravda o menstruační chýši jakákoli, mě osobně se představa pravidelného odpočinku bez domácnosti, o samotě a v klidu líbí. A podle toho, jak znám jiné ženy, věřím, že by mnohé menstruační chýši volily zcela dobrovolně.

………………………………..

!Aktuálně:

OPĚT PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY. Po dlouhých 6 měsících opět otevíráme dveře novým členkám do skupiny ÚSPĚŠNÁ A ODPOČATÁ. Ve skupině se zabývám jedinou věcí na které záleží: Vydělat si dostatek peněz na život. Slušně si vydělat. Celé to zvládnout to při dětech a nebýt uhoněná.
Klikněte na odkaz dočtete se, jak na to:
http://www.uspesna-odpocata.cz/
Třeba vás také naláká, co o skupině řekla třeba Katka Piliarik:
Dřív jsem si z podnikání nevyplácela žádnou odměnu. Před koučováním a skupinou jsem jen pokrývala náklady. Fungovala jsem hodně punkově a na základě intuice. Teď mám 2x větší obrat, než jsem měla na začátku. A každý měsíc si vyplácím peníze.

Komentáře (1)

18. ledna 2015 (21:16)Iveta

Článek zajímavý! Jinak pojatá cykličnost ženy. Od doby, co jsem četla knihu Cyklická žena, také si dávám pozor, abych v době menstruace nepřešvihla svoje aktivity a více odpočívala. Ne vždy se mi to daří, ale je pravda, že když tohle dodržím a opravdu se snažím tělo i duši nechat po tyto dny víc odpočítav, v následujících dnech se mi to mnohonásobně vrátí. Je zajímavé slyšet, že ženy jsou stále ŽENY a jen zapomněly na to, jak fungují (díky uspěchané době, zvyšujícím se nárokům na ženu/manženlku/maminku)..Přidej komentář

Políčko email žlutě podbarvené nevyplňujte, služí jako ochrana před roboty.např.: Jan Novák
např.: jan.novak@example.com
např.: http://example.com
Tipy a novinky pro akční maminky
2009 - 2022 © Dominika Špačková