Pokud byste většinu informací z kurzů dokázaly využít a zrealizovaly v průběhu několika měsíců, většina lektorů se vám zaručí, že opravdu zhubnete, naučíte se dělat propagaci na Facebooku nebo zdvojnásobíte obrat, podle tématu kurzu.

Bohužel takto učení nefunguje. Na kurzu získáte mnoho informací, mnoho inspirace. Ještě na kurzu si malujete, jak všechno zapracujete. Jenže:

Máme tendenci to odkládat

Když pak přijdete z kurzu zpátky do práce, valí se na vás hromada práce, a tak se první den k realizaci nedostanete. Nakonec v průběhu dalších dní možná vyzkoušíte jednu nebo dvě věci. Případně máte náročné období, a i když informace chcete uvést do praxe, týdny to odkládáte.

Abychom něčeho dosáhly, musíme na tom systematicky pracovat. Krok za krokem uvádět do praxe nové věci.

Koučovací skupiny jako motor k realizaci

Na pravidelných setkáních jednou za 14 dní dostáváte informace ve zkousnutelných celcích. K informacím máte připravena cvičení, aktivity nebo úkoly, které zaberou hodinu nebo dvě. Podstatné je, že díky těmto cvičením podnikáte změny. Protože na stejné věci pracují i další lidé, motivuje vás to dokončit úkoly, které jste si před skupinou stanovily.

Hlavním cílem koučovacích skupin je pomoci vám realizovat vaše záměry a posunout podnikání vpřed - tedy o významný kus dál.

V programu Zdvojnásobit obrat se soustředíme na tři úrovně:

 1. Dosahujeme cílů: stanovíte si, čeho chcete dosáhnout, a skupina vám v tom pomáhá.
 2. Zjednodušujeme podnikání: za pomoci projektového a procesního řízení zjednodušíte věci, které v podnikání děláte.
 3. Strategicky se rozhodujeme a na základě toho volíme systematický postup (lekce a domácí úkoly).

Všechny tyto úrovně jsou provázané. Díky strategickému myšlení si vyberete jen důležité projekty, které mají cenu, v podnikání vás posunou a vydělají. Vy tak ušetříte čas a věnujete jej jen podstatnému. Díky tomu za méně času vyděláte více peněz. Také se naučíte řídit projekty, takže se někde nezaseknete a posouváte se systematicky dále.

Vydělat peníze není o tom, že pracujete více, ale pracujete na správných a strategických krocích. Samozřejmě neslibuji, že za dva měsíce vyděláte 10 milionů korun, když teď průměrně vyděláte 10 000 za měsíc. Když se budete držet principů a spolu se skupinou postupovat, naučím vás, jak v podnikání růst a zdvojnásobit příjmy třeba každý rok.

Jak to celé probíhá?

Na začátku celého programu si stanovíte cíle, kterých chcete dosáhnout (například vydělat 50 000 spuštěním nového kurzu), a spolu se skupinou v průběhu 3 nebo 6 měsíců postupujete ke svému cíli.

V procesu vždy narazíte na překážky, které vám ve skupině pomůžeme vyřešit. Na příkladech druhých se také učíte, jaké věci fungují, jaké nefungují, čemu se vyhnout.

K tomu máte možnost získat odpovědi na otázky, které se vám vynořily.

Jak probíhá každé setkání

Vždy jednou za 14 dní se sejdeme na 2 hodiny v uzavřené skupině, kde bude maximálně 6 účastnic. Díky malé skupině máme dost času na to, abychom probraly situaci každé z vás, rozlouskly témata, která by vás zdržovala. Nebudeme se scházet o prázdninách ani o státních svátcích. Setkání probíhají buď v Praze, nebo on-line.

 • Na začátku věnujeme čas tomu, kam jste se dostaly a jak jste splnily úkoly a cvičení z minulé lekce (zde také identifikujeme otázky, které potřebujete rozlousknout).
 • Projdeme vaše otázky.
 • Projdeme si novou lekci, která rozšiřuje informace z kurzu Od nápadu k produktu.
 • Odnesete si další domácí úkoly, které si určíte samy tak, abyste dosáhla cíle, který jste si stanovila.
 • Odnesete si cvičení/úkol související s novou lekcí.

Doma si vše zpracujete a na další setkání přinesete. Vzhledem k tomu, že pracujeme takto ve skupině, bude pro vás velmi motivující úkoly dokončit, a to i když se zdá, že máte tolik práce, že je nestihnete. Slib dalším lidem vám prostě nedá jinou šanci a musíte to dokončit. Navíc se vám to podaří u těch věcí, které se vám nedaří dotáhnout už delší dobu.

Co je v programu součástí lekcí?

Programově navazujeme na kurz Od nápadu k produktu. Audio kurz si v rámci samostudia poslechnete samy, na setkáních tak budeme mít čas věnovat se hlavně realizaci a praktickým krokům pro rozvoj vašeho podnikání.

Příklad:
Doma si poslechnete lekci, jak si vybrat z možných projektů, které chcete realizovat, a na základě cvičení, které tuto lekci doprovází, sama identifikujete několik možností. Na setkání se pak pobavíme o tom, která z možností je skutečně v danou chvíli (započítáváme i rodinnou situaci) nejvhodnější.

Program je zaměřený na 3 základní oblasti:

 1. znásobení zisku,
 2. postavení řady produktů/služeb/kurzů, které se prodávají, nebo více prodávat produkty/služby/kurzy, které už máte,
 3. zjednodušení podnikání čili zjednodušení a zautomatizování procesů.

V každé oblasti tak dosáhnete nejméně jednoho cíle v tříměsíčním programu:

 • Znásobení zisku: najdete a zrealizujete novinku, která má možnost vydělat více než projekty, na kterých jste pracovaly doposud.
 • Řada produktů: na základě zpětné vazby od klientů připravíte takovou řadu produktů/služeb/kurzů.
 • Nastavíte jeden automatizovaný proces, který včetně prodeje probíhá zcela automaticky, a vy tak postupně budujete polopasivní příjem.

V šestiměsíčním programu navíc:

 • Vytvoříte strategický plán na celý rok včetně propagačního kalendáře, kde se propagují jak novinky, tak aktivity, které dlouhodobě vydělávají peníze.
 • Postavíte prodejní trychtýř, tedy řadu produktů či služeb, které na sebe navazují, a vy tak klientům můžete nabídnout mnohem více.
 • Nastavíte proces, jak strategicky vybírat nové projekty, které se vyplatí a mají potenciál. Nebudete se tak věnovat projektům, které vydělávají málo.

Pro koho je program vhodný a pro koho ne

Pro koho není vhodný?

 • Pro ty, které věří, že se jim to rozjede samo.
 • Pro ty, které si říkají, že by to dělaly i zdarma.

Pro koho je vhodný?

 • Pro ty, které chtějí růst ve svém podnikání vlastním tempem.
 • Pro ty, které chtějí podnikání pořádně nakopnout.
 • Pro ty, které konečně chtějí slušně vydělávat.
 • Pro ty, které na to nechtějí být samy.

Přidejte se ještě tento týden

Můžete vybírat z varianty on-line nebo osobního setkání se mnou. On-line varianta je vhodná obzvláště pro ty, kdo mají Prahu dále z dosahu. On-line koučování bude probíhat vždy v úterý dopoledne 1x za 14 dní. Osobní setkání se uskuteční v Praze vždy ve čtvrtek.

3měsíční program 6měsíční program osobní 6 měsíců
1x za 14 dní 2 hodiny 1x za 14 dní 2 hodiny 1x za 14 dní 2 hodiny, nebo hodina týdně
program: sestavení řady produktů program: sestavení řady produktů program: sestavení řady produktů
  program: zdvojnásobit obrat i zisk program: zdvojnásobit obrat i zisk
  program: strategické finanční plánování program: strategické finanční plánování
  hodnota hodnota
7 689 Kč 14 987 Kč 21 689 Kč

Vyplňte přihlášku a do poznámky uveďte, kterou z variant jste si vybrali. Případně mi rovnou napište, co chcete zrealizovat. :-)

…………………………………………

Aktuálně

Máte nápad? Chcete ho rozjet? V kurzu Od nápadu k produktu vám pomůžu dotáhnout ho do konkrétní nabídky, kterou vyšlete rovnou vašemu zákazníkovi. Na výběr je varianta pro samouky nebo koučování ve skupině. Chystám další běh, přihlašovat se můžete už teď.

Napište si o nový termín semináře:

Tento seminář se konal naposledy 18. dubna - 27. června 2017 v ceně 7 689 Kč.

Jakmile vypíšu termín pro tento seminář, tak Vám pošlu email s podrobnostmi.
Např. termín, který by Vám vyhovoval.

Tipy a novinky pro akční maminky
2009 - 2022 © Dominika Špačková