Meditace vede ke vnitřnímu klidu. Taoismus, jóga a další systémy rozvíjely meditaci především ve školách určených mužům. Jakou meditaci však potřebují ženy? Má smysl přejímat tyto techniky, aniž bychom při tom brali v úvahu ženskou podstatu?

Cílem meditace je dosažení vnitřního klidu. Což někteří popisují jako vypráznit mysl, soustředit se na přítomný okamžik, nebo mít mysl jako voda. Meditace nás také přivádí k uvědomění a otevírá nejhlubší podstatu nás samých. Při meditaci se potkáváme s tím, čím skutečně jsme.

Při klasické meditaci se často máme soustředit na jednu věc (plamen svíčky, prázdnou stěnu nebo třeba sochu budhy) a myšlenky nechat odplynout, až se dostaví požadovaný stav. Při určitém typu meditace je dokonce zakázáno se pohnout nebo poškrábat, což vede k budování silné vůle a disciplíny.

Meditace a ženský mozek

Právě tento typ meditace nejenže není přizpůsobený pro ženský mozek, navíc ženy oddaluje od jejich skutečné podstaty. Ta spovčívá v plynutí, přizpůsobení se a změně. Vezměme si jen jeden malý příklad za všechny - když ženy rodí, nepotřebují disciplínu - právě naopak, potřebují se podřídit plynutí porodu. Silná vůle a disciplína jsou při porodu překážkou.

Ženský a mužský mozek se odlišují – ženský mozek je těžší a má také větší část nazývanou corpus callosum, která propojuje obě mozkové hemisféry. To mimo jiné znamená, že obě mozkové hemisféry spolu mohou komunikovat lépe než u muže. Žena v každém okamžiku vnímá velké množství souvislostí, muž je naopak díky svému uspořádání schopen lépe se soustředit na jednu věc.

Schopnost vnímat souvislosti a myšlení v krocích

Právě tato jedna drobnost způsobuje, že při meditaci nad svíčkou je muž snáze schopen přestat se soustředit na myšlenky a skutečně vnímat jen plamen svíčky, což je naprosto v souladu s jeho myšlením v krocích. Plně se dokáže soustředit na jeden jediný krok (pozorování svíčky), který je přímo před ním.

Žena potřebuje něco jiného. Také díky schopnosti všímat si detailů a vnímat souvislosti by se ženino myšlení dalo popsat jako síťové myšlení (z anglického web thiking, jak je nazývá Helen Fisher v knize First sex). Díky tomu není pro ženu přirozené se soustředit jen na plamen svíčky. Ženy udělají daleko lépe, když využijí své emocionální složky a budou například pracovat s úsměvem.

Prastará učení především pro muže

Nesmíme zapomenout na další fakt. Většina učení jako taoismus, jóga, ale také judaismus byly předávány především muži. Dokonce do dnešních dnů většina guruů jsou muži. A jako každý člověk, i guru praktikuje takové techniky, které právě jeho přivedly k poznání. Mužský guru bude tedy předávat to, co vyhovuje jemu jako muži.

Cyklická podstata ženy (určovaná pravidelným rytmem menstruace) ovlivňuje také to, jak jsou ženy schopné vykonávat svou meditační praxi. Žena se každým dnem proměňuje, každý den je jiná. Proto se jí meditace musí přizpůsobovat. Není možné, aby žena vnímala v každém dni cyklu totéž. Jako ženy můžeme meditaci každý den přizpůsobovat proudu života a tomu, co právě potřebujeme.

Přirozená meditace pro ženy

My ženy můžeme meditovat, když vaříme jídlo, nosíme miminko v bříšku, nebo když jej kojíme. Všechny tyto věci, jsou blíže podstatě ženy. Muži kojit nemohou, jen těžko si představují, jaké by to mohlo být. My můžeme při kojení prožívat absolutní spojení se silou celého vesmíru. Nepotřebujeme k tomu praxi, je nám to dáno.

To stejné platí i pro těhotenství. V každém okamžiku dne jsme schopné vnímat miminko, které nosíme pod srdcem, posílat mu lásku a něhu. Také toto je meditační praxe – prožíváme tiché a něžné spojení s jinou bytostí, která nás prostupuje. Ženám, které již byly těhotné, stačí, aby se na toto spojení rozpomenuly, najednou se opět nacházejí v blaženém stavu.

Dovolme si tedy prožívat meditaci, tak jak nám byla dána do vínku. Zkuste si před každou meditací vzpomenout na toto blažené propojení s vaším miminkem. Jen se tentokrát nechte prostoupit silou, vesmírem, duchem, bohem nebo čímkoli jiným, co je vám blízké. Vždy je to stejné, téměř automaticky vás zaplaví a prostoupí něha, blaženost a naprostý klid. Je to tak jednoduché, ženské a přirozené.

………………………………..

Aktuálně:

OPĚT PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY. Po dlouhých 6 měsících opět otevíráme dveře novým členkám do skupiny ÚSPĚŠNÁ A ODPOČATÁ. Ve skupině se zabývám jedinou věcí na které záleží: Vydělat si dostatek peněz na život. Slušně si vydělat. Celé to zvládnout to při dětech a nebýt uhoněná.
Klikněte na odkaz dočtete se, jak na to:
http://www.uspesna-odpocata.cz/
Třeba vás také naláká, co o skupině řekla třeba Katka Piliarik:
Dřív jsem si z podnikání nevyplácela žádnou odměnu. Před koučováním a skupinou jsem jen pokrývala náklady. Fungovala jsem hodně punkově a na základě intuice. Teď mám 2x větší obrat, než jsem měla na začátku. A každý měsíc si vyplácím peníze.

U článku nejsou žádné komentáře, buďte první.

Přidej komentář

Políčko email žlutě podbarvené nevyplňujte, služí jako ochrana před roboty.např.: Jan Novák
např.: jan.novak@example.com
např.: http://example.com
Tipy a novinky pro akční maminky
2009 - 2022 © Dominika Špačková