Roční kruh pro ženy, které chtějí aktivně pracovat na svém osobním rozvoji a skutečně změnit svůj život.

Mým cílem je, aby každá žena byla šťastná a spokojená. Vycházím z předpokladu, že každý může být šťastný - a pokud není, může ve svém životě provést takové změny, které ke štěstí povedou. Stačí k tomu mít podporu spřízněných žen a sadu praktických nástrojů, které pomáhají změny na cestě ke štěstí uskutečnit.

V čem je skupina odlišná?

Skupina je jedinou ženskou skupinou, která nabízí setrvalý osobní rozvoj a životní změnu bez nutnosti nosit růžové brýle. Moje metodika se zakládá na funkčních principech pozitivní psychologie a na originálních postupech, které jsou zaměřeny výhradně na ženy.

Skutečná životní změna předpokládá intenzivní práci na sobě - proto se ženský kruh setkává v chráněném prostředí pravidelně každý týden. Do skupiny je možné se přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Absolventky ročního cyklu se mohou stát lektorkami systému Vědomé ženství.

Náplň ženského kruhu

Činnost ženského kruhu se opírá o několik následujících pilířů:

 • pravidelné týdenní setkání - během pravidelných schůzek probíhají:
  • přednášky lektorky a hostů
  • diskuze na zvolená témata
  • dobrovolné intimní sdílení
  • řízené i volné meditace a cvičení
  • práce s kruhovým kalendářem ženských cyklů, osobním deníkem a dalšími nástroji
  • reflexe domácí přípravy
 • pracovní skupiny - pravidelné nebo občasné setkávání užších kroužků, výměna zkušeností a prohloubená spolupráce na společném cíli, rozvíjení svého ženství
 • online skupina - sdílení zkušeností a další inspirace např. formou uzavřených emailových diskusí nebo telekonferencí
 • další společné aktivity - v případě zájmu můžeme společně absolvovat i další aktivity, například jóga/tanec, kulturní akce, výlety, víkendy apod.
 • doplňkové přednášky - pro doplnění a prohloubení kurzu budeme zvát také externí lektorky, které svým pohledem mohou přispět k našemu programu

Příklady témat

Jedním z hlavních cílů skupiny je osvojení klíčových principů spokojeného ženství v měsíčních cyklech. Tyto principy dohromady tvoří neporazitelný celek.

Každý týden si ženy zvolí téma, se kterým chtějí pracovat nebo které chtějí rozvíjet. Pomocí podpůrných cvičení a technik budeme směřovat k dosažení předem vytyčených cílů. Následující témata jsou orientační a přizpůsobíme je specifickým požadavkům každé ženy a celé skupiny:

Tématické celky

menstruace a cykly

 • menstruační cyklus
 • ovulační cyklus
 • jak nás cyklus ovlivňuje
 • jak se v rámci cyklu měníme
 • plánování v rámci cyklu
 • přirozená antikoncepce
 • cykly a rytmy v životě ženy

muži a ženy

 • biologicky podmíněné rozdíly mezi muži a ženami
 • jak to ovlivňuje naše vidění světa
 • jak to ovlivňuje naše chování
 • myšlení mužů
 • myšlení žen
 • Jak hledat toho pravého
 • harmonické partnerství

ženské dary

 • jak je využít pro práci
 • jak s nimi pracovat v rámci partnerského vztahu
 • co lze za ženské dary považovat
 • myšlení v souvislostech

ženské tělo

 • moudrost ženského těla
 • co nám říká naše tělo
 • milovat svoje křivky
 • věnovat tělu náležitou péči
 • zdravá strava pro ženy
 • tělo jako chrám

mozek a myšlení

 • myšlení ženy
 • myšlení v souvislostech
 • pozitivní myšlení
 • neuroplasticita

pozitivní stránka věci

 • pozitivní myšlení
 • afirmace a Louise Hay
 • léčivé mentální obrazy
 • pryč s růžovými brýlemi
 • pozitivní myšlení versus zůstat na zemi
 • optimistus je těžší než pesimismus

změny

 • změny v životě ženy
 • jak nastartovat pozitivní změny v životě ženy
 • Jak udržet správný směr
 • Rituály pomáhají intenzivně se na něco připravovat a pak to nechat být

porozumění sobě samé

 • naslouchat sama sobě
 • naslouchat vnitřnímu hlasu
 • naslouchat intuici
 • naslouchat vnitřní moudrosti

něha, péče, láska

 • být na sebe něžná
 • pečovat o sebe
 • nepečovat o druhé na úkor sebe
 • projevit si něhu
 • umět se pochválit
 • umět říci ne
 • přijímání a dávání
 • dávat sama sobě
 • odarovat sebe

duše a příběhy

 • ženské příběhy
 • příběhy pro duši
 • příběhy jako léčivý prostředek
 • léčivé mentální obrazy
 • příběh naší duše

matka, dcera, kořeny

 • dary našich matek
 • síla, kterou mi matka předala
 • síla, která se v rodě předává
 • na jakých základech stojím
 • co předávám svojí dceři
 • jak pomoci dceři přijmout vlastní ženství
 • rituál menarché pro dceru
 • vztah mojí matky a babičky

poslání

 • životní poslání
 • jak žít svoje sny
 • spokojená v zaměstnání
 • efektivita
 • naplnovat vlastní potenciál

krása

 • cítit se krásná
 • uctívat vlastní krásu
 • přijmout svoje křivky
 • radovat se z vlastního těla
 • vlastní definice krásy

Základní fakta o kruhu

Místo konání Praha, místo bude upřesněno
Rozsah
 • pravidelná večerní setkání 1 x za týden(18:00 - 21:30 )
 • minimálně 40 setkání během roku
Lektorka Dominika Špačková
Cena
 • 1 rok … 19.500 Kč
 • 3 měsíce … 6.500 Kč
 • 10 setkání … 6. 500 Kč (varianta pro mimopražské ženy, poukaz je nutno vyčerpat do roka od prvního čerpání)

Zaváděcí cena pro prvních 12 přihlášených:

 • 1 rok … 12.000 Kč (sleva 39 %, zaváděcí cena)
 • 3 měsíce … 5.000 Kč (sleva 23 %, zaváděcí cena)
 • 10 setkání … 5. 000 Kč (pouze pro ženy, které nejsou z Prahy; poukaz je třeba vyčerpat do roka od prvního čerpání)

*DPH se neplatí

Platební
podmínky
Nenároková kompenzace doby delší nepřítomnosti, nemoci nebo zranění dohodou.
100 % zálohová úhrada před 1. návštěvou skupiny

Jak se mohu přidat?

Zvolená forma práce umožňuje ženám přidat se do skupiny kdykoli v průběhu roku. Členství ve skupině je nenárokové, všechny zájemkyně absolvují s lektorkou osobní rozhovor, na jehož základě budou či nebudou přijaty do skupiny. Cílem rozhovoru je udělat si představu o očekáváních přihlašované a stanovat nejdůležitější témata, kterým se chce věnovat. Pokud by se ukázalo, že program nemůže splnit potřeby přihlašované, lektorka nabídně jinou formu spolupráce.

 1. Vyplňte nezávaznou přihlášku
 2. Zašlu vám podrobný formulář, jehož vyplnění vám pomůže ujasnit si, proč se chcete do skupiny přidat - a já si mohu udělat základní představu o vašich očekáváních
 3. Budete pozvána na osobní rozhovor, kde si promluvíme o vašich cílech a o tom, jak vám může skupina v jejich dosažení pomoci.
 4. Během několika dní se dozvíte, zda jste byla do skupiny přijata.
Přidej se k nám a naplň svůj skutečný ženský potenciál!
Tipy a novinky pro akční maminky
2009 - 2022 © Dominika Špačková