Ochrana osobních údajů

Co se v těchto Zásadách dočtete?

Můžete si přečíst, jak zacházíme s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky www.dominika.cz Např. když nám napíšete vzkaz, zapíšete se do našeho newsletteru a taky, jak je to s těmi cookies. A na závěr toho všeho se dozvíte, jaká práva týkající se vašich osobních údajů máte.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Společnými správci vašich osobních údajů je společnost Maminkatelky s.r.o., IČ 06139728, se sídlem Modrá 131, 687 06, Modrá, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100303 a Dominika Špačková, IČ 75739747, sídlem Modrá 131, 687 06, Modrá. (dále jen „Společní správci“).

 1. Objednávka placených kurzů, konzultací, školení a dalších služeb 
 1. V souvislosti s vaší objednávkou zpracováváme následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • IČ/DIČ,
 • adresu/sídlo,
 • platební údaje,
 • údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete.
 1. Tyto osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom mohli vaši objednávku vyřídit a splnit, co jsme si dohodli, toto zpracování je tak nezbytné pro splnění smlouvy. Krom toho zpracováváme tyto údaje kvůli evidenci smlouvy, a pro případ, že by mezi námi vznikl spor.

Z těchto důvodů zpracováváme uvedené osobní údaje po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis nepožaduje, abychom uchovávali smluvní dokumentaci po dobu delší. Toto zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti a pro účely našich oprávněných zájmů.

 1. Jelikož se objednávkou stáváte našimi klientkami, můžeme vám na e-mailovou adresu posílat zajímavé novinky a nabídky, co se u nás na webu děje nového nebo co chystáme. Zasílání těchto e-mailů můžete samozřejmě odmítnout. Tento postup nám dovoluje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu na adresu podpora@maminkatelky.cz např. ve znění „Odmítám zasílání obchodních sdělení“ nebo proklikem na odkaz v e-mailu (obchodním sdělení) – odhlásit.
 • Odebírání novinek
 1. Pokud budete mít zájem o zasílání novinek ze světa cenotvorby a dalších zajímavostí a přihlásíte se do odběru newsletteru, zpracováváme při tom tyto vaše osobní údaje:
 • e-mailovou adresu,
 • jméno a příjmení, pokud jste je vyplnili.
 1. Emailová adresa, jméno a příjmení budou zpracovány za účelem zařazení do naší databáze pro zasílání novinek a obchodních sdělení. Tyto osobní údaje je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu.
 2. Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 3. S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu na emailovou adresu podpora@maminkatelky.cz. nebo proklikem na odkaz v newsletteru. Pokud vezmete souhlas zpět, přestaneme vám newslettery zasílat.
 • Cookies 
 1. Webová stránka www.maminkatelky.cz používá soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek;
 • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení.
 1. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu. Tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 2. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je dán nastavením vašeho prohlížeče. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
 3. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možné nastavit buďto v nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést námitku proti sběru cookies, který provádíme na základě našeho oprávněného zájmu. Námitku můžete vznést tak, že pošlete email na adresu podpora@maminkatelky.cz. Vaši námitku vyhodnotíme bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Pokud vznesete námitku proti zpracování technických cookies, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 4. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • službou Google Analytics a Google Ads, provozovanou společností Google Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 • společností Facebook Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu s jejich pravidly používání cookies, dostupnými na https://www.facebook.com/policies/cookies/#.

Jaká máte práva?

Především máte právo nám dát kdykoliv zpětnou vazbu nebo se zeptat, jak to s tím zpracováním osobních údajů je. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nám neváhejte napsat na podpora@maminkatelky.cz 🙂

Kromě toho máte také tato práva:

 • vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu,
 • vzít udělené souhlasy zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, který provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelé osobních údajů aneb kdo nám s tím pomáhá

Zpracování osobních údajů je prováděno námi, tedy Společnými správci osobních údajů. Se zpracováním osobní údajů nám ale pomáhají také tyto společnosti, jejichž služby využíváme:

 • Poskytovatel webhostingu, ………….;
 • Poskytovatel IT služeb……,
 • Provozovatel služby WordPress, WordPress Foundation;
 • Poskytovatel programu Streak, Gmail, G Suite, Google Analytics a Google Ads, společnost Google Inc.;
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.
Copyright 2024
dominika@maminkatelky.cz
angle-downcrossmenu